Wie wij zijn

Op 6 september 2002 werd de Heemkundevereniging Wielder in haar huidige vorm opgericht. De geschiedenis van de vereniging gaat echter veel verder terug, daar zij een rechtstreekse voortzetting is van de studieclub St. Augustinus die al in 1956 het daglicht zag.

Wat wij doen

De Heemkunde Wielder tracht kennis en kunde over plaatselijke geschiedenis, oudheden en folklore dienstbaar te maken, in het nu en voor de toekomst. Daarnaast stimuleert de vereniging samenwerking met andere verenigingen die zich richten op de brede geschiedenis van Limburg.