Genealogie en bidprentjes

Hier komt een algemene tekst over de werkgroep bidprentjes. Hier komt een algemene tekst over de werkgroep bidprentjes. Hier komt een algemene tekst over de werkgroep bidprentjes.

Database bidprentjes

Bent u lid van de Heemkundevereniging Wielder? Dan hebt u toegang tot een selectie bidprentjes via onderstaande link.

Het team

Frans Bemelmans

Harry Schijns

Martin Hodiamont

Harry Schins

Mijn vader was vroeger (1929-1974) zoals vele kosters in de buurt ook agent voor drukwerk van de firma Alberts in Gulpen. Religieuze prentjes in allerlei vormen hoorden in die tijd gewoon bij de opvoeding van zowel kinderen als volwassenen. Met name bidprentjes en rouwbrieven werden in de familie goed bewaard en regelmatig geraadpleegd om inzicht te krijgen in familiebanden en de bijbehorende geboorte en overlijdensdata. Hierdoor raakten deze mensen niet in vergetelheid.

Het echte verzamelen begon voor mij in de jaren ’70 door een toenemende interesse de eigen stamboom. Doordat ik 15 jaar misdienaar/acoliet ben geweest, mijn vader koster was en mijn moeder vroedvrouw, kwamen er nogal wat bidprentjes bij elkaar die merendeels mooi in een doosje bewaard bleven. Toen ik me zo’n tien jaar geleden bij de heemkunde aansloot, had de vereniging al een fragiel ordnersysteem. Sinds 2017 zitten ca. 3000 prentjes alfabetisch in speciale klappers, waarin ze te bezichtigen zijn. Ook zijn alle bidprentjes van de vereniging en van mij privé gescand en op navraag door leden verkrijgbaar. Daarnaast zijn er ook zo’n 500 (papieren) kopieën van rouwbrieven in te zien.